תענית וקדושים

“אלו שמתענים תמיד אינם בדרך טובה” – לחץ כאן

“כאן מסופר על מרינה הקדושה והבתולה” – לחץ כאן

“קדוש קדשה קדושה” – לחץ כאן

“הקדושה אנורקסיה” – לחץ כאן