top of page
Jose leonardo-san marcos .jpeg

קורס zoom שנתי

260 פרקים

קוראים את הברית החדשה עם יסכה הרני

Jose leonardo-san marcos .jpeg

על הקורס

בבברית החדשה 260 פרקים ב 27 ספרים. אחדים מהפרקים מפורסמים וידועים, אחרים פחות מוכרים ואף חידתיים לקורא. בקורס זה נלמד כיצד לקרוא את סיפורי הברית החדשה דרך משקפיים שונות: משקפי ההיסטוריה, משקפי הפילולוגיה, משקפי התאולוגיה, משקפי הגאוגרפיה הקדושה (וגם משקפי הטיול בארץ הקודש). 

מדי שעור נעבור על פרק או שניים ולעיתים אפילו שלושה. מספר הפרקים שנלמד בשעור יהיה תלוי במורכבות הטקסט, החשיבות של התכנים למאזינים וכמובן גם באורכו. לדוגמה הפרק הארוך ביותר בברית החדשה הוא הפרק הראשון באוונגליון יוחנן, עם 80 פסוקים, לעומת הפרק הקצר ביותר שהוא פרק 15 בספר ההתגלות, עם 8 פסוקים בלבד.
בשנה זו נקרא את ספר מעשי השליחים ואת האגרת אל הרומאים מאת פאולוס.

bottom of page