מצגות קתדרה - רשומון נוצרי 

אין נביא בעירו - הבשורה על פי לוקאס - יסכה הרני

אלי אלי למה עזבתני - הבשורה על פי מרקוס - יסכה הרני 
דמו עלינו ועל בנינו - רשומון גרסת מתי - יסכה הרני 
רשומון - אוונגליון יוחנן - יסכה הרני