top of page

4 הרצאות בבית יד לבנים, ימי רביעי 9:00-10:15
 

20/11/19

ישוע הנוצרי: הסטוריה ומיתולוגיה בסיפור המשיח הנוצרי


18/12/19

פטרוס: הדייג שהפך לאפיפיור


25/3/20

פאולוס: התאולוג שיהודים נוטים להאשים


13/5/20

מריה מגדלנה: האשה שנגעה ולא נגעה בישוע  

בבית יד לבנים, רחוב המחתרת, רמת השרון
להרשמה "ביתנו" טל . 5471330   פקס. 5499658

גואל, בוגד ויצאנית... הדמויות הגדולות שביסוד הדת הנוצרית

bottom of page