top of page

מהודו ועד כוש: הכנסיות הנוצריות בשלל גוונים היסטוריה, פולחן ותאולוגיה

סדרה בת 8 הרצאות (אחת לשבועיים) בימי רביעי בשעה 9:15 עד 10:45

הנצרות צמחה במזרח, התפתחה במערב ולימים כבשה מקום בכל יבשת ובכל

חבל ארץ עלי אדמות. בכל מקום פגשה הנצרות תרבות קדומה, מנהגים, מוסיקה,

צורות חשיבה וביטוי, ונוצרה סינתיזה ייחודית.

נאזין לצלילים מהכנסיות האירופאיות, מהכנסיות הסלביות (רוסיה, בולגריה, פולין),

הכנסיות האפריקאיות (אתיופיה, קניה) ומהכנסיות באסיה (יפן, סין והודו) ונתוודע

למגוון הצורות והפולחנים של הכנסייה, מהודו ועד כוש.

 

13.11.19 | בין אמונה לדת: מה היה הפולחן הנוצרי בטרם התמסדה הנצרות?

27.11.19 | המיסה – עמוד השדרה של החוויה הפולחנית הנוצרית

11.12.19 | הנצרות ההיספנית: מספרד ועד דרום אמריקה.

25.12.19 | הכנסייה ביבשת השחורה: המסיון והנצרות באפריקה.

8.1.20 |    "הנוצרים של תומאס": הכנסיות הנוצריות בהודו.

22.1.20 | נוצרים מלוכסני עיניים: הכנסיות באסיה (יפן סין וקוריאה).

5.2.20 | מלכת שבא, ארון הברית, ועולמה של הנצרות באתיופיה.

12.2.20 | מלחמת הישרדות: הכנסייה הקופטית במצרים והכנסיה המרונית בלבנון

בית פיס, רחוב המחתרת, פרדס חנה  04-623-0327

bottom of page