top of page

הרצאות לקראת סיורים בחו"ל

הרצאות הכנה לסיורי חו"ל
לקראת מופע הפסיון באובראמרגאוו - הרצאת הכנה
01:21:56
מפגש הכנה לסנטה קתרינה
01:30:13
bottom of page