אוונגליון לוקאס,

​ שיעורים עם האב דר' דויד ניוהאוז
(ניתן לגלול למטה לשיעורים נוספים)

אוונגליון מרקוס,

​ שיעורים עם האב דר' דויד ניוהאוז
(ניתן לגלול למטה לשיעורים נוספים)