top of page
המלצות-צפיה.jpg
המלצות צפייה

האבולוציה של האלוהות והאבולוציה של ההיסטוריה.
על המהפכה שהתרחשה בתפיסת האלוהות במקביל ביהדות ובנצרות בימה"ב

אסכולה - אפוקליפסה אז ועכשיו - אפוקליפסה ביהדות בנצרות

ד"ר רבקה ניר: הברית החדשה משתקפת בתוך הישנה

דר" רבקה ניר בשאלה הנצרות כת או דת חדשה

הר ציון בתקופה הרומית והביזנטית:
יהודים, נוצרים ויהודים-נוצרים, פרופ' עודד עיר-שי

תומר פרסיקו ב"העולם היום" על מגמות של חילון ודתיות

טלי ארטמן: זנות וחזרה בתשובה בין חז"ל לאבות הכנסייה

דיון על שנת האלף הראשון ומשמעותו ביהדות ובנצרות

Dr. Elaine Pagels about the Gospelsof Thomas

התורה והקוראן / יהודים ומוסלמים מספרים על דוד ובית דוד 06/05/2018

התורה והקוראן / פרשת העקדה ולמות למען האל בהגות היהודית והמוסלמית של ימי הביניים 29/04/2018

התורה והקוראן / ביקורי אברהם אצל ישמעאל במקרא, במדרש ובספרות החדית' 22/04/2018

התורה והקוראן / מודרניזם אסלאמי ויהודי במרחב המוסלמי בביקורת המודרניות 5/04/2018

התורה והקוראן / "בודד עם אלוהיו": האבות, משה ומחמד בדרך ההתבודדות במדבר 8/04/2018

התורה והקוראן / סתר וגילוי ביהדות ובאסלאם 25/03/2018

התורה והקוראן / מסורת ומחלוקת בדתות האברהמיות 18/03/2018

התורה והקוראן / הסליחה וההבטחה בסיפורי יוסף ואחיו: עיון בקוראן ובמקרא 11/03/2018

התורה והקוראן / בין חוקי הדת לבין המוסר הטבעי: ערעורים בעמדותיהם של אל פאראבי והרמב"ם 04/03/2018

התורה והקוראן / 99 שמותיו של אללה ושמו המפורש של אלהי ישראל – כיצד קוראים לאל ומדוע? 24/12/2017

היורש הלגיטימי (ח'ליפה) של אדם הראשון בספרות השיעית ובספר הכוזרי 18/02/2018

התורה והקוראן / "המקרה המופלא של משה, נערו והדג" – קוראן, מסורת המערה, פס' 60– 78 ומקבילותיהם במסורת המדרשית 11/02/2018

התורה והקוראן / מות משה ומות מחמד: השלכות תיאולוגיות 04/02/2018

התורה והקוראן / דמות המלאך בכתבי ההתגלות ופירושיה: בין מיתוס למדע28/01/2018

התורה והקוראן / מסורות יהודיות-עממיות בארצות האסלאם 21/01/2018

התורה והקוראן / ברית מילה: מסורות יהודיות ואסלאמיות יחד 14/01/2018

התורה והקוראן / גרעין וקליפה: על הזיקה בין המשפט העברי להלכה המוסלמית 7/01/2018

התורה והקוראן / פלורליזם יהודי בארצות האסלאם: דחף פנימי או השפעה חיצונית? 31/12/2017

התורה והקוראן / "השם אחד ושמו אחד": שם האל במסורת היהודית ובמסורת המוסלמית 25/02/2018

התורה והקוראן / דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה במסורת היהודית והמוסלמית 10/12/2017

התורה והקוראן / סיפור יוסף ואשת פוטיפר/יוסֻף וזֻליח'א במסורת היהודית ובמסורת האסלאמית 03/12/2017

התורה והקוראן / דגמים לשימוש של כותבים יהודים במקורות אסלאמיים 26/11/2017

התורה והקוראן / ישמע-אל: תפילת המושלכים

התורה והקוראן / עליות לשמיים: בין עלייתו של חנוך לעלייתו של הנביא מחמד השמימה 12/11/2017

התורה והקוראן / פרשת העקדה: יצחק או ישמעאל? 05/11/2017

התורה והקוראן / העתקת כתבי הקודש והקריאה בהם – קוראן ותורה במבט משווה 29/10/2017


לצפייה בהרצאות מן הכנסים הקודמים לחץ כאן

bottom of page