המאה ההשמינית - הברית הקדושה בין האפיפיורות למלכי אירופה

אלוהים עובר דירה מירושלים לרומא

המאה הרביעית