הצעות לקורסים

לפניכם מגוון של שיעורים המתגבשים יחדיו לכדי קורסים, את רוב הקורסים ניתן לקבל בגרסאות מקוצרות יותר / בשיעורים חד פעמיים

תולדות הנצרות
בקורס זה נתודע לקורות הנצרות ומוסדותיה באלפיים שנות קיומה: מדמותו של ישוע מנצרת והכתוב בברית החדשה דרך עקרונות האמונה, מוסד הנזירות, הפולחן הנוצרי, הערצת הקדושים, מוסד האפיפיורות, המהפיכה הפרוטסטנטית, תנועת הצליינות האנטישמיות הנוצרית ואהבת ציון הנוצרית...

 

הקורס מלמד ומעמיק במושגי יסוד, בדמויות המרכזיות, בתופעות ובתהליכים אשר עצבו את דמותה של הדת הגדולה בעולם.

מי צלב את האיש מנצרת?

ארבע גרסאות קיימות לגבי חייו ומותו של ישוע הנוצרי, הדמות המפורסמת בעולם. "האוונגליסטים", כותבי הגרסאות הקרויות על שמם (אוונגליון מתי, אוונגליון מרקוס, אוונגליון לוקאס ואוונגליון יוחנן) נקראות מזה 2000 שנים על-ידי המאמינים בכתב הקודש הנקרא "הברית החדשה". ואולם, ארבע הגרסאות משרטטות דיוקנים שונים של ישוע: יהודי? רב? נביא? מגרש שדים? משיח? בן אלוהים? בסדרה קצרה זו נספר רשומון נוצרי של ארבעה אוונגליונים, נבדוק את מניעיהם, וננסה לבחון מי מהגרסאות אמינה יותר.

לטייל בארץ ישראל עם התנ"ך והברית החדשה

הגיאוגרפיה של ארץ ישראל בעיני המסורת הנוצרית:  מאז המאה הרביעית מגיעים צליינים נוצרים לטייל בארצו של ישוע והמקרא בידיהם. המקרא הנוצרי כולל את הברית החדשה, ועל כן מרובים האתרים הקדושים לנוצרים במרחב: מנזר סנטה קתרינה במקום קבלת תורה בסיני, כנסייה על הר נבו אשר ממנה השקיף משה אל הארץ המובטחת, כנסיות רבות בצדו המזרחי של נהר הירדן וכמובן כנסיות בית לחם, ירושלים וסביב הכנרת. בקורס זה נלמד על  ארץ ישראל בעיני העולם הנוצרי ממקורות שונים (כתבי קודש, יומני מסע ומפות של צליינים) ונבין את הפרספקטיבה של הדת הגדולה בעולם לגבי ארץ הקודש.

הכנסיה הנוצרית – סוגיות נבחרות ואקטואליה.

הנצרות מהווה עד ימינו את הדת הגדולה בעולם, המפוזרת בחמש יבשות ובעלת עצמה והשפעה חרף קידמה, אתיאיזם ועליית הגוש האסיאתי. מדוע עודנה רלוונטית? מה ההשלכות לעולמנו בכלל ולמדינת ישראל בפרט?

הברית החדשה וארון הספרים היהודי - יחסים סכיזופרנים

האם ניתן לשים את הברית החדשה מנגד, לצד, או בתוך ארון הספרים היהודי?

היסטורית ורעיונית צמחה הנצרות מהיהדות. הברית החדשה נכתבה ברובה במאה הראשונה לספירה, כאשר ברקע הגות וספרות יהודית. בעבר ביקשו חוקרים נוצרים מחד גיסא ויהודים מאידך גיסא, להעמיד את ישוע והברית החדשה בנבדל מהיהדות, כיצירה אוטונומית. כיום ברור לכל שהבנת הברית החדשה והנצרות הקדומה מצריכה לימוד קודם של ספרות יהודית, ואף מתברר כי ניתן מהברית החדשה להקיש וללמוד על יהדות בית שני.   בקורס זה ילמדו טקסטים מהברית החדשה בהשוואה למגילות ים המלח, למשלי חז"ל, לספרות חיצונית, ולפרשנים מאוחרים. לא נפסח גם על הספרות היהודית בת זמננו באשר היא מגיבה אל הברית החדשה.

למי צלצלו הפעמונים? זרמים וכתות בנצרות 
הדת הנוצרית, הקיימת אלפיים שנה, כוללת מגוון רב של כנסיות וזרמים שונים: קתולים, אורתודוקסים, פרוטסטנטים, אוונגלים ועוד ועוד. בסדרת מפגשים זו נכיר את הנצרות כפי שהתפתחה מהמאה הראשונה לספירה, עת הפכה מאמונה לדת ומדת לממסד, ונמשיך לעקוב אחר התפתחותה והתפלגותה לזרמים השונים. נלמד כיצד זרמים אלה באו לעולם, מדוע התפצלו העדות הנוצריות ומה מייחד כל אחת מהן. 

דמויות נוצריות משפיעות במהלך 2000 שנות הנצרות.

נזירים, אנשי רוח, מיסטיקנים, מטיפים ומהפכנים:
מבחר דמויות מרתקות ומשפיעות במהלך 2000 שנות הנצרות.

יש לי יום יום חג  -
 מקורות, משמעות, מסורות, מנהגים ופולחן בלוח השנה הנוצרי.

צבעוניות, מוסיקה, ניחוח הקטורת... הכנסייה הנוצרית יצרה עולם עתיר חושים למפגשים בין הקהילה, אלוהים והקדושה. לוח השנה הנוצרי – אשר צמח בראשיתו מהיהדות, בהמשכו מדמויות הברית החדשה ובשוליו מן הפגניות – הפך ללוח עשיר ביותר ומושך מאמינים וסקרנים. בקורס זה נעקוב אחרי התהוות הלוח, מקורותיו השונים ונצפה בכיתה בטקסים השונים.

מאה אחרי מאה בדילוגים... קיצור תולדות הנצרות בעולם המערבי

אלפיים שנות נצרות הטביעו חותם בלתי יימחה בתולדות האנושות, בציוויליזציה המערבית ומעבר לה. תולדותיה של האמונה שהפכה לדת הגדולה בעולם הן תולדות של קריאת תגר, התמסדות, הסתאבות, מחאה וחוזר חלילה... רעיונות דתיים וחברתיים  עלו מגרונותיהם של אישים יוצאי דופן, הפכו לתנועות כגון הנזירות, מסעי הצלב, הרפורמציה ובאו לביטוי בפולחנים בחגים ובמנהגים.

קורס זה ידלג בהיסטוריה של הנצרות למאות החשובות והמכריעות, תוך הדגשת הדמויות המפורסמות, הרגעים החשובים וההתפתחויות המכריעות בעיצובה של הדת הגדולה בעולם.
 

מאה אחר מאה - תולדות הנצרות מישוע ועד המאה ה 21

אלפיים שנות נצרות הטביעו חותם בלתי יימחה בתולדות האנושות, הציווליזציה המערבית ומעבר לה. תולדותיה של האמונה שהפכה לדת הגדולה בעולם הן תולדות של קריאת תגר, התמסדות, הסתאבות, מחאה וחוזר חלילה... רעיונות דתיים וחברתיים  עלו מגרונותיהם של אישים יוצאי דופן, הפכו לתנועות כגון הנזירות , מסעי הצלב, הרפורמציה , ובאו לביטוי גם בפולחנים בחגים ובמנהגים.

קורס זה יצלח את ההיסטוריה של הנצרות מאה אחר מאה, תוך הדגשת הדמויות המפורסמות, הרגעים החשובים וההתפתחויות המכריעות  בעיצובה של הדת הגדולה בעולם.

סודות הותיקן

קורס זה מתחקה אחרי הפיכת הותיקן למרכז כוח ועצמה, המבקש לנהל את העולם (נפשות המאמינים, מדינות ויבשות) באמצעים שונים. עם כל העליות והמורדות שידע ארגון זה – נוצרה בסופו של דבר משוואה: יש יורש לישוע, ובידיו המפתחות לישועה. בעבר קראו לו פטרוס וכיום הוא נקרא: האפיפיור. 

המראה הכפולה: דמויות המקרא בראי חז"ל ובראי הנצרות.
קורס משותף של יסכה הרני עם פרופ' אביגדור שנאן

הברית החדשה היא אסופת טקסטים מהמאה הראשונה לספירה (ברובה), אשר נשענים ללא יוצא מן הכלל על הספרות היהודית הקדומה ובת אותו הזמן. ספרי הברית החדשה מבססים את דמותו של ישוע מנצרת כגלגול מושלם יותר של משה רבנו, של דוד המלך, של יונה הנביא ועוד. דמויות נוספות בברית החדשה "מתכתבות" עם דמויות מקראיות כגון מרים הבתולה עם  חנה אם שמואל, יוחנן המטביל עם אליהו הנביא וכך הלאה. על דפי הברית החדשה מתנהל ויכוח חריף על שאלת זהותם של היורשים האמיתיים לאברהם אבינו, לצד ויכוחים מוצפנים על שאלת הבכורה והסמכות של ישוע ביחס לדמויות המקראיות. בקורס זה נקרא ונלמד את דמויות המקרא – כפי שהן מובנות ומוכרות מזה אלפיים שנים לקוראי הברית החדשה ולשני מיליארד נוצרים בעולמנו. 

גואל, בוגד ויצאנית... הדמויות הגדולות שביסוד הדת הנוצרית

בסדרה זו נתוודע לדמויות אשר עיצבו את הדת הגדולה של הציוויליזציה המערבית. הדמויות היו למופת בחברה המערבית לדורותיה, גם אם תיאורן בספרות הנוצרית הינו מגמתי ולא מציאותי היסטורי.

חפש את האישה... בכנסייה!

על נשים, מעמדן ופועלן באלפיים שנות הכנסייה והנצרות.

מעמד האישה בנצרות שונה ממעמדה ביהדות ובאסלאם. סיפורי היסוד על הדמויות הנשיות המוזכרות בברית החדשה נקראו לאורך ההיסטוריה ונבנו מודלים של האישה "המופתית". באיזה מידה שינתה הנצרות  את תפישת האישה ביחס לתרבות בה היא חיה? האם שוויון לאישה מתאפשר רק במחיר וויתור על מיניותה?

בין יהודים לנוצרים בפרשנות המקרא

שתי דתות יצאו לקרב ירושה לאחר חורבן הבית: היהדות הרבנית - אשר ראתה עצמה כממשיכה וכיורשת של אברהם אבינו ועולם המקרא, והנצרות. שתי הדתות התפתחו כשהן מתבססות על המקרא העברי, אבל מבינות אותו כל אחת לשיטתה. כל אחת מהן קראה, ציטטה, פירשה ופיתחה הסברים מנומקים מדוע היא "המשקפיים הראויות" להבנת הטקסט הקדוש. האם ניתן לחלוק טלית אחת לשניים?...

"הנה ימים באים ואכרות עמכם ברית חדשה.."

קורס עומק להכרת הברית החדשה, פרשנותו והשלכותיו על 2000 שנות היסטוריה ועל עולם הנצרות. מי בישר, מי הקשיב  ומהי הבשורה הנוצרית אשר שינתה את פני העולם המערבי? מבין הנושאים: הברית החדשה – מבנה, שפה ותקופה; ישוע מנצרת – היסטוריה ומיתולוגיה; "ישוע המשיח" – דמותו  על רקע הציפייה המשיחית במאה הראשונה לספירה; אגרות פאולוס – בשורת האמונה ברוח; אפוקליפסה – ארמגדון מוביל לגן עדן; עשרת הדיברות מול דרשת ההר – תורת המוסר הנוצרית; משל הבן האובד ומשל השומרוני הטוב – מדוע מדבר ישוע במשלים? בן-אדם או בן אלוהים? תפיסת אלוהותו של ישוע. 

הכס הקדוש -   אפיפיורים, אפיפיורות, והכנסייה הקתולית

הכס הקדוש הוא מושבו של האפיפיור על גבעת הותיקן ברומא. האפיפיור הוא מנהיגם הרוחני  של המאמינים הקתולים בעולם (כמיליארד ורבע קתולים מאמינים ולא מאמינים בעולם), וכסאו הוא הוותיק ביותר בעולם המתקיים ברציפות מזה כאלפיים שנים. כס הותיקן החל עם קהילה נוצרית קדומה ביותר (מהמאה הראשונה לספירה!) והתפתח בהדרגה לסמכות רוחנית עולמית לצד ישות פוליטית בעלת נכסים, קרקעות, צבא, בעלי ברית ועוד. תולדותיה של האפיפיורות הם תולדותיה של אירופה, והשפעתה חצתה אוקיאנוסים ויבשות. בסדרה זו נתוודע לכמה מהשמות החשובים מבין 261 אפיפיורים אשר ישבו על "כס פטרוס". נדון בתקופות ואירועים בחיי הכנסייה אשר עיצבו את ההיסטוריה של העולם, ואשר נגעו  בהיסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל.

מסעות, תיירות ועליה לרגל - מלידת ישוע ועד המאה ה 21
היציאה מהמרחב הביתי להרפתקה רוחנית ודתית מאפיינת את האדם משחר הבריאה. על רקע העלייה לרגל לירושלים ביהדות ומסעות אל מקדשים יוונים ורומיים – התפתח המסע הנוצרי לארץ הקודש, לקברי קדושים וליעדים של התגלויות. ירושלים ובית לחם, רומא ואסיזי, אפסוס וקפריסין, סנטיאגו דה קומפוסטלה (ספרד) וגוואדלופ (מקסיקו), לורד(צרפת) ופאטימה (פורטוגל)...

בקורס זה נלמד את האנתרופולוגיה של עליה לרגל, שורשיה של תפישת המקומות הקדושים בנצרות, הטופוגרפיה של מקומות קדושים, נקרא ממדריכי וסיפורי צליינים ונצפה בפולחנים ובמנהגים מירושלים ועד קצוות כדור הארץ.

מאמינים ושרים: המיסה, הקנטטה, הרקוויאם והסבט מאטר

מרצים: ד"ר איתן אור-נוי, כנר ומוסיקולוג, יסכה הרני, חוקרת נצרות.
 

המוסיקה הקלאסית נולדה מן הנצרות. בקורס חדשני זה, נצא למסע מאלף בו נתוודע לעולם הליטורגי הנוצרי וליצירות המופת המוסיקליות שנכתבו בהשראתו. הקורס יושתת על דיאלוג מרתק שיתרחש על הבמה, בו ידונו שני המומחים בטקסטים המשמשים לפולחנים השונים וביצירות המוסיקליות המושתתות עליהם. מדי מפגש יתבוננו חוקרת הנצרות יסכה הרני והמוסיקולוג ד"ר איתן אור-נוי במיטב המיתוסים הנוצריים וברפרטואר המוסיקלי הנוצרי.

מהודו ועד כוש: הכנסיות הנוצריות בשלל גוונים.

הנצרות צמחה במזרח, התפתחה במערב ולימים כבשה מקום בכל יבשת ובכל חבל ארץ עלי אדמות. בכל מקום פגשה הנצרות תרבות קדומה, מנהגים, מוסיקה, צורות חשיבה וביטוי, ונוצרה סינתיזה ייחודית.

מה בין הכנסייה בפולין לכנסייה בקניה?

מה בין הכנסייה בארמניה לבני המקויה ביפן ?...

קורס זה יטייל (בכיתה) ברחבי העולם להכרת מגוון צורות ופולחנים של הכנסייה, מהודו ועד כוש.

מיסטיקה קדושה וקדושים בנצרות

קדושים ואנשי מופת:
קורס משותף של  יסכה הרני ופרופ' אביגדור שנאן

הנוצרים הראשונים:
בקורס זה נתחקה אחרי ראשוניה ומייסדיה של הדת הנוצרית. בעיקר נשתמש בכתבי הברית החדשה כדי להבין מי הם היו, מה בקשו וכיצד ניסחה הברית החדשה את אמונתם.

הרצאות בודדות

לפרטים נוספים: Yisca@YiscaHarani.com

הרשמו לערוץ היוטיוב

  • circle-youtube_icon-icons.com_66837

 בקרו בעמוד הפייסבוק

  • facebook_icon-icons.com_59205

הרשמה לניוזלטר