top of page

"הנה ימים באים ואכרות עמכם ברית חדשה"

קורס עומק להכרת הברית החדשה, פרשנותו והשלכותיו על 2000 שנות היסטוריה ועל עולם הנצרות. מי בישר, מי הקשיב ומהי הבשורה הנוצרית אשר שינתה את פני העולם המערבי? מבין הנושאים: הברית החדשה – מבנה, שפה ותקופה; ישוע מנצרת – היסטוריה ומיתולוגיה; "ישוע המשיח" – דמותו על רקע הציפייה המשיחית במאה הראשונה לספירה; אגרות פאולוס – בשורת האמונה ברוח; אפוקליפסה – ארמגדון מוביל לגן עדן; עשרת הדיברות מול דרשת ההר – תורת המוסר הנוצרית; משל הבן האובד ומשל השומרוני הטוב – מדוע מדבר ישוע במשלים? בן-אדם או בן אלוהים? תפיסת אלוהותו של ישוע.

נושאים מרכזיים

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page