top of page

יש לי יום יום חג - מקורות, משמעות, מסורות, מנהגים ופולחן בלוח השנה הנוצרי.

צבעוניות, מוסיקה, ניחוח הקטורת... הכנסייה הנוצרית יצרה עולם עתיר חושים למפגשים בין הקהילה, אלוהים והקדושה. לוח השנה הנוצרי – אשר צמח בראשיתו מהיהדות, בהמשכו מדמויות הברית החדשה ובשוליו מן הפגניות – הפך ללוח עשיר ביותר ומושך מאמינים וסקרנים. בקורס זה נעקוב אחרי התהוות הלוח, מקורותיו השונים ונצפה בכיתה בטקסים השונים.

נושאים מרכזיים


מבוא ללוח השנה: בין יהודי לנוצרי, בין ירח לשמש, בין יוליאני לגרגוריאני.

25 לחודש דצמבר או 6 לינואר (אפיפניה): חג המולד של בן האדם או בן אלוהים?

שהיד, מרטיר וקידוש – השם: מי התחיל עם ההקרבה העצמית למען האמונה? פולחן המרטירים וחגי הקדושים.

מהי המיסה? בין סדר הפסח היהודי לטקס נוצרי. בין "סעודת האדון" ל"סקרמנט המסתורין האולטימטיבי".

צום הארבעים: מה הן ביצי הפסחא? למה אוכלים דג בימי שישי? מהו הקרנבל ומדוע יש תענית לקראת יום ראשון של תחיית המשיח?

טקסי השבוע הקדוש מיוון ועד דרום אמריקה... יום ראשון של הדקלים, יום חמישי של רחיצת הרגליים ויום שישי "הטוב".

טקס האש הקדושה ב"שבת האור": סיפורו של נס גדול החוזר מדי שנה...

הערצת הבתולה במסורת הנוצרית ופולחני האם הקדושה, מריה.

מה בין עלייה ראשונה לעלייה שניה? על חג העלייה לשמיים של ישוע ועל חג התרדמה והעלייה לשמיים של מרים

כמה שרידים יש לצלב של ישוע ומה עושים איתם?

חג מציאת הצלב וחנוכת כנסיית הקבר.

קורפוס קריסטי / גוף המשיח: סיפורו של חג צבעוני, תהלוכות של לחם הקודש, מוזיקה שמיימית ואישה אחת שהמציאה את כל זה.

האומה הנוצרית הראשונה וחגיה: כיצד חוגגת הכנסייה הארמנית את לוח השנה בארמניה ובארץ הקודש.

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page