top of page

לטייל בארץ ישראל עם התנ"ך והברית החדשה

הגיאוגרפיה של ארץ ישראל בעיני המסורת הנוצרית: מאז המאה הרביעית מגיעים צליינים נוצרים לטייל בארצו של ישוע והמקרא בידיהם. המקרא הנוצרי כולל את הברית החדשה, ועל כן מרובים האתרים הקדושים לנוצרים במרחב: מנזר סנטה קתרינה במקום קבלת תורה בסיני, כנסייה על הר נבו אשר ממנה השקיף משה אל הארץ המובטחת, כנסיות רבות בצדו המזרחי של נהר הירדן וכמובן כנסיות בית לחם, ירושלים וסביב הכנרת. בקורס זה נלמד על ארץ ישראל בעיני העולם הנוצרי ממקורות שונים (כתבי קודש, יומני מסע ומפות של צליינים) ונבין את הפרספקטיבה של הדת הגדולה בעולם לגבי ארץ הקודש.

נושאים מרכזיים

לא תיקח מקל, לא תיקח תרמיל, אך בוא איתי אל הגליל: ישוע המטיף בדרכי הגליל.

הכנרת במסורת הנוצרים ועלילות פטרוס הדייג.

הירדן והטבילה: מדוע יוחנן לא הטביל בירקון?

המדבר במסורת הנוצרית: מסיני בתנ"ך וקרנטל ברית החדשה לנזירות המדבר.

היכן הוא ההר הקדוש?

השומרון והשומרונים: מדוע דווקא השומרוני הוא הטוב?

גלגולו של הר ציון: מהסעודה האחרונה להולדת הכנסייה ותרדמת מרים, מקבר דוד למנזר הפרנציסקני, למסגד סופי ובחזרה...

"ויה דולורוזה" שיכתוב ההיסטוריה של הוצאה להורג. מי, מתי ולמה נוצרה דרך הייסורים.

ירושלים: " עיר הסוקלת את נביאיה" או "כלת המשיח"? היחס הכפול לעיר הקודש.

טיול בירושלים של מעלה.

לטייל עם מעשי השליחים: הקשר בין קיסריה ויפו אינו רק דרך הים!

"קרוז" בים התיכון: עם פאולוס הנוסע המתמיד.

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page