top of page

למי צלצלו הפעמונים? זרמים וכתות בנצרות

הדת הנוצרית, הקיימת אלפיים שנה, כוללת מגוון רב של כנסיות וזרמים שונים: קתולים, אורתודוקסים, פרוטסטנטים, אוונגלים ועוד ועוד. בסדרת מפגשים זו נכיר את הנצרות כפי שהתפתחה מהמאה הראשונה לספירה, עת הפכה מאמונה לדת ומדת לממסד, ונמשיך לעקוב אחר התפתחותה והתפלגותה לזרמים השונים. נלמד כיצד זרמים אלה באו לעולם, מדוע התפצלו העדות הנוצריות ומה מייחד כל אחת מהן.

נושאים מרכזיים


בין אמונה לדת, בין דת לממסד
הנצרות כפי שהייתה במאה הראשונה: המעבר מכת יהודית – משיחית לקהילה השמה את הצלב במרכז האמונה. התגבשות "ארון הספרים הנוצרי" – הברית החדשה ו"התלמוד" של הכנסייה .


הכנסייה כעבור 500 שנים
דת הקיסרים הביזנטים: עלייתה של האורתודוכסיה (הדת) הנוצרית בחצר השלטון וכיצד הולבשו הבתולה מהגליל והנגר מנצרת בבגדי מלכות.


הכנסייה האורתודוקסית
הדר ופאר ליטורגי, מיסטיקה והערצת איקונות. סיפורה של יורשת האימפריה הביזנטית בירושלים ובקונסטנטינופול , בארצות המזרח , היוונים והסלאבים.


הכנסייה הקתולית עלייתה של הכנסייה 'הפטרינית' "למען העיר רומא" (URBI ) ו"למען העולם" (ORBI). התנצרות העמים הברברים והולדתה של אירופה הנוצרית.


דגל צהוב-לבן
הכס הקדוש ומדינת הותיקן – תולדות האפיפיורות באלף השני לספירה : בין תהום השחיתות למופת מוסרי.


מסדרי הנזירים והנזירות במערב
צמיחתה של תנועת הנזירות והתפצלותה למסדרים ולקהילות שונות: בנדיקטינים, פרנציסקנים, ישועים, קהילת 'נוטר-דם של ציון' ועוד.


כנסיות האיחוד - שעטנז ייחודי של מזרח-מערב

התמזגות של כנסיות מהמורשת המזרחית לתוך עולם הכנסייה הקתולית , יצרה כנסיות מיוחדות ובהן הכנסייה הגדולה ביותר במדינת ישראל – הכנסייה היוונית קתולית והכנסייה ההיסטורית של לבנון – המארונים.


הפרוטסטנטים
בשורתם של מהפכנים (ובראשם מרטין לותר) ולידתן של הכנסיות החדשות: הלותרנים, האנגליקנים ועוד. תרבות פרוטסטנטית של "תורה ועבודה", השפיעה ומשפיעה על אורח חיים, תפישה עצמית ויצירה בארצות אירופה ובעולם החדש.


כנסיות אוונגליות (וציונים נוצרים)
תנועת ההתחדשות של העולם הפרוטסטנטי באמריקה : החזרה אל הלב ואל החוויה אפשרה למליוני מאמינים לדבר על ישוע באופן שונה, חוויתי ואישי יותר. עשרות ומאות זרמים כנסייתיים ברוח זו צמחו בצפון אמריקה וחילחלו ליתר העולם בעידן האלקטרוני בתור "הכנסייה האלקטרונית". נפגוש אותם באמריקה וגם בארץ – ולא פחות מכך על המסך האלקטרוני...


הכנסיות המזרחיות: הכנסייה הארמנית .
ארבע קהילות יחודיות ובדלניות בחרו לעזוב את הכנסייה במאות 5-6 וליצור עולם עצמאי - אתנית ודתית. לכנסיות אלה פולחנים, מוסיקה דתית, קדושים וחגים יחודיים. בשעור זה נכיר את ההיסטוריה והייחוד של הכנסייה הלאומית הארמנית.


הכנסייה הקופטית
הכנסייה של מצרים, טרם הכיבוש הערבי, השתמשה בשפות המיוחדות של עמק הנילוס. שפת הכנסייה נקראת "קופטית", ומאמיניה נקראים "קופטים". לכנסייה זו כ 8 מליון מאמינים, מאות מנזרים וכ 2000 כנסיות ברחבי מצרים.


הכנסיה האתיופית והכנסיות באפריקה
הכנסייה האתיופית הייתה לכנסייה הראשונה באפריקה השחורה. המפגש עם תרבות אפריקאית יצר ערבוב מרתק של מנהגים מקומיים עם תאולוגיה נוצרית וכמורה קופטית. לימים הגיעו מסיונרים לרחבי היבשת, ונצרות מערבית חדרה למרחב. לעומתם, הכנסייה האתיופית היא הכנסייה האפריקנית האוטנטית

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page