top of page

מהודו ועד כוש: הכנסיות הנוצריות בשלל גוונים.

הנצרות צמחה במזרח, התפתחה במערב ולימים כבשה מקום בכל יבשת ובכל חבל ארץ עלי אדמות. בכל מקום פגשה הנצרות תרבות קדומה, מנהגים, מוסיקה, צורות חשיבה וביטוי, ונוצרה סינתיזה ייחודית.

מה בין הכנסייה בפולין לכנסייה בקניה?

מה בין הכנסייה בארמניה לבני המקויה ביפן ?...

קורס זה יטייל (בכיתה) ברחבי העולם להכרת מגוון צורות ופולחנים של הכנסייה, מהודו ועד כוש.

נושאים מרכזיים

בין אמונה לדת: מה הייתה הנצרות לפני שהתמסדה?

נצרות עם ניחוח מזרחי: הכנסייה הביזנטית – האורתודוכסית (מיוון והבלקן עד לרוסיה).

הנצרות המערבית: הכנסייה קתולית באירופה – המקרה של ספרד.

הכנסייה ביבשת השחורה: המסיון והנצרות באפריקה.

"הנוצרים של תומאס": הכנסיות הנוצריות בהודו.

המלכה היא ראשת הכנסייה! סיפורה של הכנסייה האנגליקנית .

נוצרים מלוכסני עיניים: הכנסייה בסין, ביפן ובקוריאה.

מלכת שבא, ארון הברית, ועולמה של הנצרות באתיופיה.

מלחמת הישרדות: העדה המרונית בלבנון והכנסייה הקופטית במצריים.

"חגורת התנ"ך" – נצרות אבנגלית ופונדמנטליסטית בארצות הברית

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page