top of page

עמוד הרשמה לאירוע

מועדי הסיורים יפורסמו בקרוב

|

המוזיאון הארמני

השתלמות במוזיאון הארמני החדש

השתלמות במוזיאון הארמני החדש
השתלמות במוזיאון הארמני החדש

זמן ומיקום

מועדי הסיורים יפורסמו בקרוב

המוזיאון הארמני, ירושלים

פרטי האירוע

לרגל פתיחתו לציבור של המוזיאון הארמני החדש, אוציא מספר סיורים למוזיאון. נושאי הסיור יכללו את בגדי הכהונה והחפצים הליטורגיים הייחודיים של הכנסייה הארמנית, אוסף כתבי היד, ההיסטוריה של העם הארמני וכמובן פסיפס הציפורים.   

מועדי הסיורים יפורסמו בקרוב.

להלן קישור להרשמה למעוניינים:

שיתוף

bottom of page