top of page
אקטואליה.jpg

 ימי שני  11:00 -13:00 

10.2.2020

הפרופיל של הנוצרי הממוצע באלף השלישי

16.3.2020

עולם הוותיקן – שמרנות מול פתיחות

30.3.2020

שילוש קדוש? - יהודים נוצרים ומוסלמים ביחס להר הבית וירושלים

 

4.5.2020

 אדמות הכנסייה או אדמות המדינה?

 

8.6.2020

פוטין הפרובוסלאב האדוק - כנסיה ופוליטיקה אצל "אמא רוסיה"

 

המתנ"ס יד התשעה , רח' רביבים 14, הרצליה 46275
yadhtish@matnasim.org.il

 09-9580881 : טל
 

הכנסייה הנוצרית באלף השלישי: סוגיות נבחרות ואקטואליה

francisfamily-1180x600.jpg
bottom of page