top of page

50 שנים למותו של קרדינל אמיץ: אוגוסטין באה.
האיש שמאחורי "המסמך היהודי"

Untitled-1.jpg

למי שיש זמן וכרטיס טיסה – שילך לאוניברסיטה הישועית ברומא "גרגוריאנה", להרצאות המוקדשות השנה ליובל למותו של הקרדינל באה (לינק לתכנית)

בימים של קושי, מבעד לזרם של  חדשות מדכאות, טוב להזכר ברגעים של אור, כמו ב 28 לאוקטובר 1965. באותו יום, הוגש ופורסם בותיקן המסמך "נוסטרה אטאטה" = "בעת הזאת". מסמך פורץ דרך זה כולל את המשפטים שהשלכותיהם על היחסים בין הכנסייה ועם ישראל גדולות ומיטיבות: 

 • אין להאשים ללא הבחנה את כל היהודים של אותו הזמן, או את היהודים
  כיום, בפשעים שבוצעו במהלך ייסורי המשיח.

 • לא ניתן לדבר על היהודים כדחויים או מקוללים, כאילו הדבר נובע
  מכתבי הקודש

 • הואיל ולנוצרים וליהודים מסורת רוחנית משותפת,  ועידה קדושה זאת מבקשת לעודד ולקדם הבנה והוקרה הדדיים.

 • הכנסייה מצטערת על כל השנאות, הרדיפות וגילויי האנטישמיות

 • הכנסייה גרסה תמיד וממשיכה לגרוס שישוע המשיח, מתוך אמונה שאין
  לה שעור, קיבל על עצמו מרצונו החופשי סבל ומוות

   

הכנסייה עשתה ועושה צעדים רבים מאז , פרסמה ומפרסמת מסמכים עוד יותר משמעותיים, כוננה יחסים עם מדינת ישראל והדרך עוד נמשכת.  
בימים קשים רצוי לא לספור את החסרונות (ויש כאלה), אלא ללמוד מהאנשים האמיצים שהובילו את הדרך. השנה יצויין יובל להסתלקותו מהעולם של איש מלא אור: הקרדינל אוגוסטין באה. כהן דת ונזיר ישועי, מלומד ובעיקר איש אמונה, מוסר ומצפון – הוא שהוביל את המהלך לכתיבת המסמך על יחסי הכנסייה עם היהדות. היו שניסו לחסום את דרכו אך הצלחתם לא הייתה שלמה. הקרדינל באה שנולד בגרמניה, קשר נפשו האמונית בנפש יהודי גרמני שאיבד את משפחתו בידי הנאצים: הפילוסוף והרב אברהם השל. התמונות של שני אנשים דגולים ואמיצים אלה משוחחים בינהם מזכירים ומאשרים שיש אור שצריך לזכור ולקבל ממנו כוח דווקא בימים לא פשוטים.

bottom of page