מצגות חיפה 

הירדן במסורת הנוצרית יסכה הרני
המדבר במסורת הנוצרית יסכה הרני
שומרונים והשומרון בברית החדשה ובנצרות