יוחנן המטביל

 

יוחנן המטביל באוונגליון הרביעי: העד הנאמן לישוע - אלהים ואדם

קתדרה, 158 (2016)

 

יוחנן המטביל, בן דמותו של אליהו: להיבטיה של מסורת נוצרית

קתדרה, 139 (2011)