הר ציון 

 

יסכה הרני – הר ציון
כמוקד קונפליקט

 

יסכה הרני: הר ציון היום מנקודת מבט נוצרית

 

יסכה הרני בלונדון את קירנבאום, חדר הסעודה ואחרונה וקבר המלך דויד

 

הר ציון בתקופה
הרומית והביזנטית:
יהודים, נוצרים ויהודים-נוצרים, פרופ' עודד עיר-שי