top of page

מסעות צליינים
ועולי רגל

pilgmige.jpg
עדותו של עולה רגל יווני בתקופה הצלבנים
עולה הרגל והעיר הקדושה
שליח לנצרת וארץ הקודש
מסע הגרים הרוסיים ("סובוטניקים") אל ארץ הקודש

מסע הגרים הרוסיים ("סובוטניקים") אל ארץ הקודש

מסעו של כריסטוף הרנט לארץ הקודש
?מה היו בעצם מסעות הצלב

?מה היו בעצם מסעות הצלב

bottom of page